Μεταφορές

Μεταφορες Εμπορευματων

Η Μεταφορική Βασίλας αναλαμβάνει την μεταφορά εμπορευμάτων σε όλη την Αττική και σε πρακτορεία. Με τον ίδιο επαγγελματισμό και ευθύνη που αναλαμβάνουμε την μεταφορά ολόκληρων οικοσκευών, αναλαμβάνουμε την διανομή εμπορευμάτων.

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό ADR, για μεταφορά εύφλεκτων, χημικών και τοξικών προϊόντων σε στερεά μορφή.
Διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές, αφήστε σε εμάς την διανομή των εμπορευμάτων.

Social Media