Επικοινωνία

Χρόνος & τόπος μετακόμισης

Συνθήκες παραλαβής


       
   

Συνθήκες παράδοσης


       
   

Κατά προσέγγιση προσδιορισμός οικοσκευής

ΟΔΗΓΙΕΣ: Με αριστερό-κλικ στα κουτάκια αυξάνετε το πλήθος, δεξί-κλικ το μειώνετε.
Μπορείτε ακόμα να πληκτρολογίσετε απευθείας τον πλήθος.

Σαλόνι-καθιστικό-τραπεζαρία

           
       
       
       
       

Κρεβατοκάμαρες

       
       
       
       

Κουζίνα

       
   
   

Μπαλκόνι-βεράντα-αυλή

       
   
   

Μπάνιο & WC

   

Πατάρι & Αποθήκη

       
   

Φωτιστικά οροφής

   

Προσυσκευασμένα αντικείμενα

       

Υπηρεσίες συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ: Με αριστερό-κλικ στα κουτάκια αυξάνετε το πλήθος, δεξί-κλικ το μειώνετε.
Μπορείτε ακόμα να πληκτρολογίσετε απευθείας τον πλήθος.

Από τα παραπάνω, τι χρειάζεται συσκευασία από εμάς;

                             

Παρατηρήσεις - σχόλια

Συμπληρώστε οτιδήποτε σημαντικό αναφορικά με τις συνθήκες παραλαβής και παράδοσης. Επίσης, συμπληρώστε τυχών αντικείμενα που δεν προσδιορίζονται πιο πάνω (π.χ. πιάνο με ουρά).