Πόσο χρόνο χρειάζεται μια μετακόμιση;

χρόνος μετακόμισηςΟ χρόνος μετακόμισης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από κάποιους βασικούς παράγοντες όπως:

1) Τον αριθμό των αντικειμένων προς μετακόμιση. Όπως είναι κατανοητό όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των αντικειμένων τόσο μεγαλύτερος είναι και χρόνος που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η μετακόμιση. Για παράδειγμα μια γκαρσονιέρα έχει σαφώς λιγότερο όγκο αντικειμένων από μια ολόκληρη μονοκατοικία.

2) Το είδος των αντικειμένων προς μετακόμιση. Η φύση των αντικειμένων που θα μεταφερθούν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον χρόνο της μετακόμισης. Αν η μεταφορά περιλαμβάνει αντικείμενα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα ή απαιτούν ειδική μεταχείριση όπως πχ ενυδρείο, πιάνο, τηλεοράσεις plasma πολλών ιντσών, η μετακόμιση απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με μια μεταφορά απλά ρούχων και μικροεπίπλων.

3) Ο αριθμός των ατόμων που αφορά η μετακόμιση. Είναι λογικό ο χρόνος για την μετακόμιση ενός ατόμου ή ενός ζευγαριού να είναι σαφώς λιγότερος από μιας οικογένειας με δύο ή τρία παιδιά. Όσο περισσότερα είναι τα άτομα που αφορά η μετακόμιση τόσο μεγαλύτερος ο όγκος των αντικειμένων αλλά και δυσκολότερη η οργάνωση της μεταφοράς, ιδιαίτερα αν αφορά και παιδιά.

4) Η απόσταση της μετακόμισης. Ένας ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το χρόνο μιας μετακόμισης είναι φυσικά η απόσταση. Όταν αναφερόμαστε σε μια μετακόμιση σε άλλο νομό ή ακόμα και σε άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα σαφώς οι χρόνοι είναι μεγαλύτεροι από μια μετακόμιση εντός του ίδιου νομού.

5) Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τον χρόνο μιας μετακόμισης είναι αν η μετακόμιση γίνετε από ή προς διαμέρισμα σε όροφο. Πάντοτε μια μετακόμιση από ή προς πχ τέταρτο ή πέμπτο όροφο απαιτεί την χρήση γερανού και άλλων μηχανημάτων καθιστώντας την αρκετά χρονοβόρα σε σύγκριση με μετακομίσεις σε μια μονοκατοικία.

 

Social Media